วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

งานเศรษฐกิจพอเพียง


งานเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.ตำบลบ้านกลางจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง

2.โครงการทำไม้กวาดดอกหญ้า  ณ  หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกลาง
1 ความคิดเห็น: