วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

การพบกลุ่มนักศึกษาพื้นฐานและงานเทียบระดับ

กศน.ตำบลบ้านกลาง

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.งานพื้นฐาน นักศึกษาทั้งหมด 81 คน
    ระดับม.ต้น จำนวน 32 คน
     ระดับม.ปลาย จำนวน 49 คน

2.งานเทียบระดับปีการศึกษา2555 มี 4 รุ่น บ้านกลางทำได้ 8 คน
สัมภาษณ์นักศึกษาเทียบระดับมิติประสบการณ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น